Privacy- en Cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID JM Enterprises

INLEIDING

Dit Privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door JM Enterprises  (KVK nummer: 65859308) en al de handelsnamen 'Botenpagina.nl, Bootkopen.nl & Boothuren.nl JM Enterprises is gevestigd te Delft aan de WH van Leeuwenlaan 104 (2613ZG). Het correspondentieadres is identiek.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, JM Enterprises, informatie, waaronder persoonsgegevens, van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het maken van een account of het aangaan van een abonnement op één van onze websites of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken, o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen, namelijk om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd en om de advertentieruimte die wij aanbieden aan adverteerders zo goed mogelijk te verkopen.

In dit privacy statement leest u onder andere hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u één van onze websites bezoekt. U hebt ten alle tijden zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet.

Echter, om gebruik te maken van een abonnement of account op één van onze websites is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

RECHTSGRONDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR JM ENTERPRISES

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens alleen verwerkt worden wanneer daar een geldige rechtsgrond voor is. Rechtsgronden waarop JM Enterprises uw persoonsgegevens kan verwerken zijn de volgende:

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van abonnees, klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites, apps, webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij (kunnen) verwerken.

Manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen en welke (persoons)gegevens we daarbij verzamelen:

De gegevens die wij verwerken lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd) en uw IP-adres (aan de hand waarvan u indirect kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd (dit zijn derhalve geen persoonsgegevens). Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij persoonsgegevens behandelen.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN (PERSOONS)GEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails met acties en aanbieding van producten en diensten omdat u klant bent (geweest), dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot twee jaar na beëindiging van het abonnement. Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van producten en diensten omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeld.

Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

In het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

MARKETING

We kunnen u interessante aanbiedingen doen per e-mail.

Acties en aanbiedingen per e-mail voor onze eigen producten en diensten ontvangt u als klant tot 2 jaar nadat u klant bij ons geweest bent, indien u daar geen bezwaar tegen gemaakt hebt (bij het aangaan van de klantrelatie of op enig moment daarna), of wanneer u zich daar actief voor aangemeld hebt. Aanbiedingen per e-mail namens derden ontvangt u alleen indien u zich daar actief voor aangemeld hebt. In alle gevallen kunt u te allen tijde aangeven deze niet (meer) te willen ontvangen via een afmeldlink in iedere e-mail die u ontvangt.

DELEN EN BEKENDMAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Alleen als u ons daarvoor rechtsgeldige toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit JM Enterprises.

Ten behoeve van het gericht inkopen van online advertentieruimte kunnen wij derden (adverteerders) de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van de segmenten waarin wij bezoekers hebben ingedeeld (op basis van de door ons verzamelde persoonsgegevens). Zo kan een adverteerder bijvoorbeeld aangeven dat zijn shampoo advertentie alleen moet worden getoond aan vrouwen in de leeftijdscategorie 20-35 jaar. De adverteerder kan zo –zonder dat hij de gegevens zelf daadwerkelijk ontvangt– gericht adverteren. Overigens wordt het adverteerder hierbij ook contractueel verboden de gegevens (in)direct te verzamelen.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde verwerkers die in opdracht van ons handelen. Uw persoonsgegevens zullen door verwerkers alleen worden gebruikt voor

het uitvoeren van die specifieke opdracht. Deze verwerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

ACCOUNT

Daar waar wij op onze websites functionaliteiten aanbieden waarvoor het gebruik van een account/inlog noodzakelijk is, hanteren wij één uniforme inlog voor Botenpagina.nl. 

Het gebruik van één account maakt het voor ons mogelijk om onze producten en diensten nóg beter af te stemmen op uw behoeftes en interesses. Overal hetzelfde account stelt ons in de gelegenheid uw gebruik van onze producten en diensten (beter) bij te houden. Zowel over verschillende diensten als over verschillende apparaten. Hierbij zullen wij gekoppeld aan uw account gegevens over uw interesses en voorkeuren vastleggen (profiel). In de My Account omgeving van uw Botenpagina-account kunt u instellen of wij deze gegevens voor commerciële doeleinden mogen gebruiken of niet.

Het Botenpagina-account stelt ons daarnaast in de gelegenheid om (op het moment dat u zowel op uw mobiel en/of tablet als op uw computer inlogt met hetzelfde account) om uw mobiel/tablet en desktop aan één gebruiker toe te wijzen. Wij kunnen in dat geval de eventuele cookie die wij op uw mobiel gebruiken koppelen aan de cookie die wij op desktop gebruiken om uw gebruik van onze website(s) bij te houden. Dit maakt het mogelijk voorkeuren ingesteld op uw computer ook toe te passen op uw mobiel en bijvoorbeeld ook te voorkomen dat wij u een advertentie die u al meerdere keren voorbij hebt zien komen op uw computer, ook nog eens op uw mobiel tonen. Wilt u dat niet, dan kunt u op uw desktop of op uw mobiel/tablet (profiling-) cookies uitschakelen (klik daarvoor onderaan de pagina op 'Cookie instellingen').

Het is in principe voldoende om op één van beide apparaten deze cookies uit te schakelen, aangezien er dan op één van beide apparaten geen gegevens meer zijn om aan te koppelen. Deze (en andere) privacy instellingen kunt u ook rechtstreeks in uw account aanpassen.

Online houden we uw gebruik van onze online diensten bij door middel van (een) cookie(s). Ook hierbij geldt dat wij overal hetzelfde systeem hanteren.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites.

Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

We kunnen de via cookies verzamelde surfgegevens uitwisselen binnen onze dochtervennootschappen en met adverteerders, zodat deze adverteerders de mogelijkheid hebben zowel op ons netwerk, als daarbuiten op websites van derden, hun advertenties relevanter te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en interesses. Deze adverteerders kunnen deze persoonsgegevens alleen voor dat doel gebruiken en enkel voor de duur dat wij dat met hen zijn overeengekomen. Wij stellen deze gegevens alleen beschikbaar aan adverteerders als u akkoord bent gegaan met de plaatsing van cookies op onze websites en met de verwerking van gegevens voor de daarbij genoemde doeleinden door middel van cookies. Wilt u niet dat wij deze gegevens beschikbaar maken voor deze adverteerders, dan kunt u dit ieder moment aanpassen via de cookie instellingen.

Adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites eveneens cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Hierbij geldt dat met deze partijen contractueel is vastgelegd (via onze advertentievoorwaarden) dat zij de gegevens verzameld aan de hand van cookies geplaatst via onze (mobiele) websites en apps uitsluitend mogen gebruiken voor zover dat ten behoeve van de afgenomen dienst noodzakelijk is. Met andere woorden, adverteerders mogen deze gegevens uitsluitend gebruiken om het aantal keer dat de advertentie is vertoond te meten, te meten of op de advertenties wordt geklikt en of u als gebruiker na het zien van de advertentie later op de website van adverteerder een bestelling plaatst (zodat adverteerder op basis daarvan een (extra) vergoeding verschuldigd is aan de partij die de advertentie in opdracht van adverteerder heeft geplaatst).

COOKIE-INSTELLINGEN

U kunt te allen tijde zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren. Bij uw eerste bezoek aan onze website(s) zult u daartoe uitgebreid over het gebruik van cookies worden geïnformeerd, waarbij u de mogelijkheid krijgt deze te accepteren of (deels) te weigeren. Die keuze kunt u later op elk gewenst moment weer aanpassen. Wilt u uw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kunt u de pagina waarop u uw instellingen kunt wijzigen altijd bereiken via de knop “Cookie instellingen” onderaan de pagina. Wilt u binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kunt u zich op policies.google.com/privacy afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen en op www.youronlinechoices.eu/nl kunt u zich afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via onze websites advertenties presenteren.

LOCATIEGEGEVENS

Op het moment dat u het gebruik van uw locatie hebt ingeschakeld, stuurt ons advertentiesysteem de partijen die op dat moment een advertentie willen plaatsen deze locatie mee. De adverteerder kan aan de hand daarvan de advertentie afstemmen op uw locatie.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, pseudonimisering van gegevens, anonimisering van gegevens, enzovoorts).

RECHTEN MET BETREKKING TOT INZAGE, WIJZIGING, OVERDRAAGBAARHEID, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BEZWAAR TEGEN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw (persoons)gegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, raadpleegt u dan de FAQ’s op onze websites of neem contact met ons op (zie het contactgegevens overzicht onderaan dit document).

Op grond van de AVG hebt u als betrokkene bepaalde rechten jegens JM Enterprises als verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de desbetreffende klantenservice. Voordat wij uw verzoek waar mogelijk inwilligen, zullen wij u vragen om u te legitimeren aan de hand van uw geboortedatum of door in te loggen op uw account, om zeker te stellen dat het verzoek daadwerkelijk door u gedaan wordt.

Uw rechten op grond van de AVG:

In sommige gevallen is het niet mogelijk om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer er een wettelijke plicht voor JM Enterprises geldt om de gegevens te bewaren, wanneer de gegevens nodig zijn om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met u of wanneer het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie in een concreet geval zwaarder zou moeten wegen.

KLACHTRECHT

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij JM Enterprises of bij de Nederlandse toezichthouder die belast is met de bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via onze websites, via een nieuwsbrief of per e-mail.

Dit Privacy- en Cookiebeleid is laatst gewijzigd op 26-07-2022.